Şizofrenide Psikososyal Tedaviler

Şizofrenide Psikososyal Tedaviler

Şizofreni hastalarının sosyal hayata uyum sağlamaları ve desteklenmeleri amacıyla neler yapılmalı (yapılıyor)?

Ruhsal hastalıklarda sosyal ve kültürel nedenlerle Türk hastalarının ülkemizde tedavisi diğer ülkelerdeki tedavilerine oranla daha başarılı olmaktadır. Öte yandan yurt dışında yaşayan birçok vatandaşımıza yabancı psikiyatristler tarafından yanlış tanı konduğu ve yanlış tedavi yapıldığı dikkati çekmektedir.

Şizofreni tedavisinde antipsikotik ilaç kullanımı, bireysel ve grup psikoterapi uygulamaları ve psikososyal rehabilitasyon programlarının birlikte uygulanması gerekmektedir. Ülkemizde yurtdışında mevcut antipsikotik ilaçların çoğu bulunmaktadır. Bu nedenle güncel ilaç tedavisi şu an yapılabilmektedir. Sağlık güvencesi olan hastaların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu an için ödenmektedir. Ancak pahalı olan bu ilaçların yakın gelecekte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemesi olasılığı vardır. O zaman hastalar eski ilaçlarla karşılaştırıldığı zaman daha yararlı olan yeni ilaçları almakta ve kullanmakta zorlanacaktır.

Ülkemizde şizofreni hastalarına yönelik çeşitli psikoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Özellikle psikososyal rehabilitasyon programları açısından yeterli gelişmeler sağlanamamıştır. Yaşadığımız en önemli güçlük hastaların psikososyal işlevselliklerini geliştirebilecek bu tür programların yeterince uygulamaya sokulmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve ülkemizde yaygınlaştırılan Toplum Ruh Sağlığı merkezleri kurulmuştur. Ancak bu merkezlerin çoğu bugün için işleyiş ve içerik açısından psikososyal rehabilitasyon hizmetleri vermekten uzak görünmektedir.

Ülkemizde birçok şizofreni hasta ve hasta yakınlarının kurduğu dernekler ve bunları birleştiren Şizofreni Federasyonu vardır. Bu dernekler hastaların psikososyal sorunları ile ilgilenmektedir. Ancak sivil toplum kuruluşları olarak birçok zorluklar içindedir. Birçok hasta için ev ve hastane ortamı dışında hastaların sosyalleşebildiği bir yer olarak işlev görebilmektedir.

Ayrıca yurt dışında özellikle de gelişmiş ülkelerde bulunan destekli kısmi zamanlı işe yerleştirme programları ülkemizde hiç yoktur. Özellikle iyileşme aşamasındaki hastaların tekrar hastalanmamaları ve topluma yeniden katılımları için bu programlar çok gereklidir.

Diğer Yazılar