Şizofrenide İyileşmeyi Etkileyen Olumlu / Olumsuz Belirtiler Nelerdir?

Şizofrenide İyileşmeyi Etkileyen Olumlu / Olumsuz Belirtiler Nelerdir

Özellikle hızlı ve ani başlangıç, hastalığın öncesinde iyi bir psikososyal işlevselliğin olması, sosyal destek sistemlerinin güçlü olması, beyinde yapısal bozukluk bulunmaması olumlu klinik gidiş göstergeleridir. Yani bu özellikleri olan hastalar iyileşebilmektedir.

Son yıllarda 2 önemli etkenin şizofreninin gidişini doğrudan etkilediği bulundu: 1. Hastanın şizofreni başlamadan önceki bilişsel işlev düzeyi. 2. Tedavisiz geçen psikoz süresinin uzun olması veya tekrarlayan psikoz atakları. Hastalık öncesi bilişsel işlevleri bozuk olan hastalar, tedavisi geciken hastalar ve hastalık süresinde sık psikotik atak geçiren yani tekrar hastalanan hastalarda zamanla iyileşme görülememektedir.

Bu nedenle şizofreniyi erken tanımak ve hızlı, etkin tedavi etmek oldukça önemlidir.

Diğer Yazılar