Şizofreni Hastalığının Görülme Sıklığı ve Özellikleri

Şizofreni Hastalığının Görülme Sıklığı ve Özellikleri

Hastalık yükü açısından bakıldığında psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar küresel hastalık yükünün %11,5' ini oluşturmaktadır. Şizofreni tüm dünyada yeti yitimine (disability) neden olan hastalıklar veya sağlık sorunları arasında 9'uncu sıradadır. Şu anda 22 milyon olan şizofreni hastasının bir kaç on yıl sonra 45 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir.

Şizofreni genellikle genç yaşta başlayan (16-25 yaş), duygu, düşünce ve davranışlarda bozulmayla kendisini gösteren, birçok hastada psikososyal işlevselliği önemli ölçüde bozarak yaşam boyu süren bir beyin hastalığıdır. Hastaların çoğu, "evlenme, çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme ve meslek edinme" gibi sosyal hedeflere ulaşamamakta, yaşamlarının önemli bir kısmını aileye ve topluma bağımlı olarak geçirmektedir.

Şizofreni düşünce duygu ve davranışları etkileyen, genelde ergen ve genç yaşta ortaya çıkan bir ruhsal hastalıktır. Dünyada ciddi yeti yitimine yol açan hastalıkların başında gelmektedir. Şizofreniye yakalanan hastaların sadece %20'sinde tam iyileşme vardır. Hastaların yarısından fazlası için düzelme söz konusu değildir. Şizofreni hastaları bu nedenle uzun süre aileleriyle birlikte yaşar. Bu durum hasta ailelerine yük getirmektedir.

Şizofreninin görülme sıklığı %0.5 ile %1.5 arasında değişmektedir.

Yakın zamanda İzmir'de yaptığımız bir alan çalışmasında (TURKSCH çalışması) şizofreninin İzmir ili için görülme sıklığını %0.67 olarak bulduk.

Erkeklerde 15-25 yaş, kadınlarda 25-35 yaş arasında ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca kadınlarda menapoz sonrası dönemde de tekrar sık görülmektedir. Nedeni ise östrojen düzeyinin menapoz sonrası azalması. Östrojenin psikozdan ve şizofreniden koruyucu özellikleri olduğu saptanmıştır.

Diğer Yazılar