Şizofreni, Depresyon ve İntihar (Özkıyım)

Şizofreni, Depresyon ve İntihar (Özkıyım)

Depresyonun eşlik etmesi şizofrenisi olan hastalarda özkıyım riskini artırmaktadır. Şizofreni hastalarında özkıyım riski genel topluma göre 20-50 kat daha yüksektir. Şizofreni hastalarının yaklaşık %10'u özkıyım nedeni ile ölmektedir. Yaşam boyu özkıyım ile ölüm riski ise yakınlarda yayınlanan bir çalışmada %4 olarak bildirilmiştir. Özkıyım, akut dönemde varsanılara (işitsel veya görsel) bağlı olarak gelişir. Psikozun iyileşme döneminde ise gerçeği değerlendirmenin düzelmesi ile ilişkilidir. Şizofreni hastalığını fark eden ve iyileşemeyeceğini düşünen hastada umutsuzluk gelişir, depresyona girebilir ve özkıyıma yönelir. Bu tür depresyonu olan ve intihar riski olan hastalarda öncelikli tedavi klozapindir. Yapılan çalışmalar klozapin tedavisinin şizofreni hastalarındaki depresyonu iyileştirdiğini ve özkıyım düşüncelerini düzelttiğini ortaya koymuştur.

Diğer Yazılar