Ailenin ve Hasta Yakınlarının Tedavi Sürecinde Nelere Dikkat Etmeleri Gerekir?

Ailenin ve Hasta Yakınlarının Tedavi Sürecinde Nelere Dikkat Etmeleri Gerekir

Bir hasta yakınının deyimiyle şizofreni tanısı konduğu zaman “eve bomba düşmüş gibi” olur. Çünkü şizofreniye ilişkin toplumda çok yaygın önyargılar ve korkular var. Bu nedenle hasta ve hasta yakını önce oldukça olumsuz bir tepki gösterir. Hasta yakınlarına öncelikle şizofreninin bir beyin hastalığı olduğunu ve kanıtlarını anlatmak gerekir. Ardından şizofreninin tedavisinin olduğunu... Düzenli ve sürekli tedavinin iyileşmeyi doğrudan belirlediğini ve tam iyileşmenin mümkün olduğunu eklemek önemlidir.

Hasta yakınları şizofreni hastasına çeşitli duygusal tepkiler gösterir: aşırı eleştirme, hastanın yaşadığı zorlukları ve hastalığı anlamama, bazen aşırı koruma ya da hastadan uzaklaşma gibi. Bu duygusal tepkilerin hastaların iyileşmesine ve yaşamlarına oldukça olumsuz etkileri vardır. Tedaviyi zorlaştırıcı ve engelleyici düzeye gelebilir.

Hastaların ailesini tedaviye katmanın iyileşme üzerinde çok olumlu etkisi var. Eğer hastanın ailesiyle iyi bir işbirliği sağlanamazsa tedavi de genellikle yolunda gitmiyor.

Diğer Yazılar